Oslofjordens Friluftsråd organiserer kystledshyttene - KYSTLED OSLOFJORDEN - (overnatting i kystområdene ved Oslofjorden). 

Her kan du finne ut hvordan dette fungerer. http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/kystleden/hytteutleie